Darba sludinājums pārtikas jomā un studiju iespējas

Ēdināšana ir viena no tām jomām, kas vienmēr būs pieprasīta – darba sludinājumu netrūkst, turklāt noteiktās nišās pieprasījums pēc speciālistiem ir pat lielāks kā piedāvājums. “Ēdiens kā zāles” ir teiciens, kas mūsdienās ieņem arvien nozīmīgāku vietu diskusijās par cilvēka veselību mūža garumā. Un tam visnotaļ nevar nepiekrist. Pareizi sastādīta ēdienkarte ir būtisks atveseļošanās priekšnosacījums visdažādāko saslimšanu gadījumā, kā arī  veselīga un sabalansēta diēta – veselības uzturēšanai ilgtermiņā.

Tiesa, bieži vien nākas secināt, ka mūsu veselības sistēma drīzāk ir orientēta uz slimību, nevis veselību. Pie veselības speciālistiem cilvēki griežas vien tad, kad jau ir nopietnas veselības problēmas. Tāpēc ir tik svarīgi apzināties veselīga dzīvesveida un veselīgu paradumu piekopšanas nozīmi ikdienā. Pārtika un uzturs atrodas šīs piramīdas pašos pamatos, sākot ar pietiekamu ūdens daudzuma uzņemšanu ikdienā. Tāpat nenovērtējama loma ir miega un atpūtas kvalitātei.

Mūsdienu cilvēks ir apguvis daudzas gudras zinātnes – IT, robotika, mašīnbūve, kodolfizika utt. -, bet pats svarīgākais, rūpes par savu veselību, ir atstātas novārtā. Daudzi cilvēki sevi vienkārši nemīl. To var teikt par katru, kas ikdienā ietur steidzīgas maltītes, regulāri strādā virsstundas, neatvēl laiku atpūtai un pietiekami neizguļas. Vēlāk nav brīnums, ka sludinājums pēc sludinājuma ir tieši ārstniecības sektorā – nevērība pret savu veselību vēlāk atspēlējas kuņģa kaitēs, svara problēmās un pat noved pie izdegšanas un depresijas. Tad jāgriežas pie psihoterapeitiem, gastroenterologiem, narkologiem un arī uztura speciālistiem.

Saka, ka mīlestība iet caur vēderu, un rūpes par kvalitatīvas, uzturvielām bagātas un veselīgas pārtikas uzņemšanu nenoliedzami ir daļa no mīlošas attieksmes pret savu ķermeni. Darba sludinājumi jomās, kas saistītas ar uzturu, vienmēr būs aktuāli. Ēdiens ir viena no būtiskākajām cilvēka dzīves sastāvdaļām – mūsu eksitence bez tā nav iedomājama. Uzturs var veicināt vai nu saslimšanu, vai arī veselību, un tāpat uzturs var ietekmēt garastāvokli. 

Darba sludinājumi pieejami dažādās pārtikas jomās, bet lai pieteiktos šādiem sludinājumiem nepieciešama atbilstoša kvalifikācija un izglītība noteiktā ar uzturu un pārtiku saistītā nozarē. Par to, kādas ir iespējas Latvijā, lasi turpinājumā!

Pārtikas kvalitāte un inovācijas

Starp sludinājumiem redzams, ka vieni no pieprasītākajiem speciālistiem uztura jomā ir pārtikas tehnologi. Iegūt izglītību šajā specialitātē iespējams LLU, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, kas atrodas Jelgavā. Viena no universitātes fakultātēm ir Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, kurā kopumā piedāvātas studiju iespējas 6 programmās – no bakalaura līdz doktora līmenim.

Pārtikas kvalitāte un inovācijas ir vienīgā šāda veida mācību programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus, kas spēj radīt jaunus, inovatīvus, patērētāja veselībai drošus un kvalitatīvus produktus. Vēlāk sludinājumu portālos šajā specialitātē strādājošie pārskata tos sludinājumus, kas attiecas tieši uz pārtikas ražošanas sfēru. Turklāt tiek nodrošinātas prakses vietas jau studiju laikā – gan Latvijā, gan ārzemēs, kas nozīmē, ka daudziem sludinājumi pēc studiju beigšanas nemaz nav jāpārskata, bet gan darbu iespējams turpināt jau studiju laikā iegūtajā prakses vietā. 

Šīs jomas speciālistu loma sabiedrības veselības veicināšanā ir tieši pārtikas kvalitātes uzraudzīšana, gādājot par to, lai ražošanā ieviestie pārtikas produkti būtu tiesību aktos noteiktajai kvalitātei atbilstoši. Turklāt kvalitatīva pārtika ir veselības garants katram individuālajam patērētājam. 

Kopumā mācības bakalaura programmā aizņem 4 gadus. Studiju plānā ietilpst zināšanu iegūšana par higiēnas prasībām un kvalitātes vadības sistēmām pārtikas ražošanas uzņēmumā. Tāpat tiek iegūtas juridiskas zināšanas, lai orientētos ar pārtikas nozari saistītajos tiesību aktos. Nozares teorētiskie kursi ietver pārtikas izejvielu bioloģiju, ķīmiju, matemātiku un fiziku. Teorētiskās zināšanas noder vēlāk, veicot jau praktiskus eksperimentus. Pamakursi ietver uzturmācību, pārtikas piedevas, pārtikas ražošanas iekārtas, iepakošanu, mikrobioloģiju un jaunu pārtikas produktu izstrādi. 

Trešā studiju gada noslēgumā seko ražošanas prakse kādā pārtikas uzņēmumā kvalitātes vadības nodaļā. Saskaņā ar LLU mājaslapā teikto, ik gadu sludinājumu skaits šajā sektorā pieaug – vajadzīgi arvien vairāk speciālisti. Studijas turpināt iespējams maģistra līmenī pārtikas tehnologa specialitātē. 

Uzņēmējdarbība ēdināšanā

Vēl viena no studiju programmām LLU ir ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība, un centrā izvirzīta zināšanu ieguve arī uztura jautājumos. Sludinājumi viesmīlības jomā arvien ir ļoti daudz, turklāt tā ir viena no straujāk augošajām sfērām gan Latvijā, gan Eiropā. Kopumā darba piedāvājumu sludinājumi pēc šīs programmas absolvēšanas meklējami ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos Latvijā vai ārvalstīs. 

Arī šīs baklaura programmas apmācību laiks ir 4 gadi. Zināšanas tiek iegūtas sekojošajos priekšmetos: tūrisma vadība, viesmīlības uzņēmumi, ekonomikas teorija, biznesa ētika un filozofija, pārtikas ķīmija, viesnīcu dienestu vadība, klientu apkalpošanas organizācija un vadība, likumi viesmīlībā un etiķetes prasības, ēdienu gatavošana, diētas, veselīgs uzturs uc. Prakses ietvaros pieejamas dažādas iespējas, ir sludinājumi un piedāvājumi gan Latvijas, gan ārvalstu restorānos.

Pārtikas produktu tehnoloģija

Vēl viena studiju alternatīva pārtikas jomā ir LLU pārtikas produktu tehnoloģija, bet šīs jomas speciālistiem vēlāk ir aktuāli tie sludinājumi, kas saistīti ar pārtikas ražošanu. Karjeras iespējas saistāmas ar uzņēmumiem pārtikas ražošanā un loģistikā, konsultatīviem dienestiem, pētniecības un izglītības iestādēm. Tāpat šīs programmas absolventiem iespējas paver sludinājumi valsts un kontroles dienestos, kā arī ministrijās. 

Tāpat kā pārējās bakalaura līmeņa programmās, arī šajā mācības ilgst 4 gadus. Zināšanas tiek apgūtas sekojošajos kursos: pārtikas izejvielu bioloģija, ekoloģija un vides aizsardzība, neorganiskā un analītiskā ķīmija, inženiergrafika, matemātika, fizika, teorētiskā mehānika, ekonomikas teorija, socioloģija, vadības psiholoģija, darba un civilā aizsardzība, fizikālā un kolodiālā ķīmija, organiskā ķīmija, bioķīmija, pārtikas procesi un iekārtas, elektrotehnikas pamati, lietišķā mehānika, pārtikas un dzērienu iepakošana, mikrobioloģija, pārtikas sensorā novērtēšana, dažādu pārtikas grupu produktu pārstrāde u.c. 

Uztura speciālists

Visbeidzot, veselības jomā pārtikas nozarē īpaši pieprasīti ir uztura speciālisti. Maģistra līmeņa studijas pieejamas uzturzinātnē jau minētajā LLU, bet bakalaura līmeņa programmā mācīties iespējams Rīgā, Stradiņa Universitātē. 

Uztura speciālists ir kompetents plašās jomās, līdz ar to vēlāk darba sludinājumi meklējami dažādās sfērās: pārtikas ražošana, uzraudzība, izglītība, valsts pārvalde un veselības aprūpe. Studiju programmas absolventi nodarbināti privātpraksēs, Latvijas Republikas Veselības ministrijā, Slimību profilakses un kontroles centrā, Olimpiskajā sporta komitejā, rehabilitācijas un ārstniecības iestādēs utt.

Uztura speciālists pirmajā mācību gadā apgūst teorētiskus kursus medicīnas pamatdisciplīnās – anatomija, histoloģija, bioloģija, ģenētika, fizioloģija, papildus tiek apgūtas svešvalodas un filozofija. Nākamajā gadā seko tādi priekšmeti kā bioķīmija, mikrobioloģija, patoloģiskā fizioloģija, pārtikas ķīmija, farmakoloģija, propedeitika, sabiedrības veselība, iekšķīgo slimību pamati, saskarsmes psiholoģija un epidemioloģija uc. Mācības notiek arī universitātes klīnikās, apgūstot zināšanas par ķirurģiskām slimībām, parenterālo barošanu, toksikoloģiju, infekciju slimībām, narkoloģiju, psihiatriju, sievietes veselību un uzturu. Ir arī praktiski kursi, piemēram, pārtikas produktu ražošana, pārtikas kvalitāte un piedevas. Pēdējā gadā seko uzturpolitika, juridisku jautājumu apgūšana u.c., kā arī prakse. 

Pārskatot uztura speciālista darba aprakstu sludinājumu portālos, redzams, ka galvenajos darba pienākumos ietilpst uztura anamnēzes ievākšana un spēja sastādīt individuālu uztura plānu atbilstoši pacienta veselības stāvoklim. Uztura speciālistam jāspēj sniegt uztura ieteikumus, ņemot vērā konkrētā pacienta diagnozi. Kodolīgā veidā ar dažādām uztura rekomendācijām iespējāms iepazīties ldusa.lv mājaslapā, kas ir Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas oficiālā mājaslapa.

Vienmēr būs kāds sludinājums!

Kopumā iespējams secināt, ka pārtikas nozare ir tā sfēra, kurā vienmēr būs nepieciešami kvalificēti darbinieki, sākot no viesmīlības un ēdiena gatavošanas līdz inovācijām, pārtikas ražošanai un individuāla uztura plāna sastādīšanai. 

Lemjot par savu nākotnes profesiju, ar uzturu saistītās studiju programmas vienmēr saglabās savu aktualitāti. Līdz ar to tas ir ne vien aizraujošs, bet arī drošs karjeras ceļš.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *